สอนทำเว็บขายสินค้า Amazon แนวปั่นกึ่งคุณภาพ

Make-Money-with-Amazon-Affiliate-Program

เก็บข้อมูลสินค้า Amazon

แนะนำการเลือกสินค้าจาก amazon.com และการเก็บข้อมูลสินค้าสำหรับเตรียมไปสร้างเว็บไซด์ขายสินค้า Amazon (แนวเว็บปั่น)

 

 

แนะนำการหาบทความคุณภาพสำหรับนำมาสร้างเป็นบทความปั่นกึ่งคุณภาพ

การใช้ Google ค้นหาบทความรีวิวสินค้าและคัดลอกมาสปิน แทรกคีย์เวิร์ดสำหรับเตรียมทำบทความปั่น

 

เตรียม configuration files ให้กับเว็บ(ปั่น)สินค้า Amazon

แนะนำวิธีการนำ articles and asin files ขึ้น Host พร้อมทั้งแก้ไข Configuration files สำหรับ WordPress doamin ที่เราเตรียมไว้สำหรับทำเว็บ(ปั่น) ขายสินค้า Amazon

 

 

เริ่มต้นสร้าง(ปั่น) Content ให้เว็บขายสินค้า Amazon ด้วย Script

แนะนำการเข้าไป Hosting และ Run commands/scripts เพื่อใช้ทดสอบการทำงานของสคริปสร้าง(ปั่น)บทความอัตโนมัติกับ WordPress domain, articles, ASIN ที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้ว  จากนั้นใช้ UNIX scheduler หรือ “cron job” ในการตั้งเวลาเพื่อ Run script สร้างบทความ

ตัวอย่าง crontab -e แล้วตั้งเวลาเรียก script amz_post_wrapper.sh ขึ้นมาทำงานทุกๆ 5 นาที

0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 * * * * /home/mongkol/web/amz_manager/amz_post_wrapper.sh  >> /home/mongkol/web/amz_manager/logs/amz_post_manager.log 2>&1

Editor บน Unix ผมใช้ vi ถ้าใครไม่ถนัดจะใช้ FileZilla เข้าไปแก้ไขไฟล์ หรือจะใช้ pico, nano ซื้อเป็น text editor ที่ใช้งานง่ายกว่า vi ก็ได้

 

TO BE CONTINUE .. STAY TUNE

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *