IM Mindset No1

Mindset สำหรับผมเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ผมคิดว่ามันคือแกน หรือแก่นที่สำคัญ ที่จะช่วยผลักดันให้เราไปในแนวทางตามที่แต่ละแนวความคิดวางไว้ ถ้าอยากจะประสบผลสำเร็จด้านใดก็ให้ดู Mindset ของคนที่สำเร็จด้านนั้น บทความนี้ผมขอแชร์ Mind Set ทางด้าน IM จากเทพ IM ท่านหนึ่ง IMER Mind Set Number

Read more